back to home dude

Osäkra Rum

Osäkra Rum

Om Osäkra Rum

Det är väldigt sent och mörkt. Eric hör konstiga ljud i sitt rum. Skjut bovarna som är i hans rum! Klicka i efterhand på Submit Score för att tillfoga din poäng till highscorelistan.