back to home dude

Organ Transplant 2

Organ Transplant 2

Om Organ Transplant 2

Titta först noga var alla organ måste sitta i kroppen och försök sedan att få dem igen på rätt plats! Lyckas du inom tiden att lägga ner allt bra?