back to home dude

Orange Punkt

Orange Punkt

Om Orange Punkt

Försök att få bort den stora och tunga cirkeln ur fältet genom att hela tiden skjuta bort den. Du får inte träffa något eller någon! I varje runda kommer det till en fiende som försöker att hålle emot dig.