back to home dude

Orange line

Orange line

Om Orange line

En orange linje är allt du behöver. Flytta linjen genom fältet och undvik de dåliga grejerna såsom de röda bollarna och andra rörliga objekt. De försöker att hindra din väg till slutet. Rör dem också absolut inte, för då kan du börja om igen. Var snabb, men ta dig också tid ibland om det behövs. Lycka till!