back to home dude

Operation Shutdown

Operation Shutdown

Om Operation Shutdown

Utför uppdragen genom att ta bilder på människorna i foldern. Men gör det innan batteriet tar slut.