back to home dude

Operate Now: Skin Surgery

Operate Now: Skin Surgery

Om Operate Now: Skin Surgery

Casey har skadat hennes höft och nu är det upp till dig att utföra en hudtransplantion. Följ noga instruktionerna från din assistent för att så utföra operationen framgångsrikt!