back to home dude

Operate Now: Pacemaker

Operate Now: Pacemaker

Om Operate Now: Pacemaker

William har ett problem med sitt hjärta och måste låta placera en pacemaker i sin kropp. Följ sköterksans instruktioner så noga som möjligt för att lyckas med operationen!