back to home dude

Operate Now: Knee Surgery

Operate Now: Knee Surgery

Om Operate Now: Knee Surgery

Hjälper du doktorn att lyckas med operationen? Välj det rätta rummet, de rätta materialen och utför uppgifterna. Se till att patienten går hem nöjd.