back to home dude

Operate Now: Eardrum Surgery

Operate Now: Eardrum Surgery

Om Operate Now: Eardrum Surgery

Bradley har ett par dagar ont i sitt öra. Följ sjuksköterskans instruktioner och utför så operationen till ett gott slut!