back to home dude

OMG Word Pop

OMG Word Pop

Om OMG Word Pop

OMG Word Pop är ett roligt ord pusselspel där du måste koppla ihop blocken för att skapa ord med rätt bokstäver. Nederst på skärmen ser du några tips. Dessa kommer att komma till nytta när spelet fortskrider och du måste hitta mer än ett ord i varje pussel. De ord du måste hitta är vanligtvis relaterade på något sätt, så när du har hittat ett ord kan du använda det som en ledtråd för att veta vad de återstående bokstäverna ska stava för ord. Längden på varje ord visas också nedan.