back to home dude

Offroad Warrior

Offroad Warrior

Om Offroad Warrior

I den här övergivna omgivningen lurar fienden...anfallet börjar redan snabbt och du måste då också oskadliggöra kulsprutorna för att tryggt komma vidare.