back to home dude

Ocean Princess Puzzle

Ocean Princess Puzzle

Om Ocean Princess Puzzle

Ta hela tiden ett föremål från det löpande bandet och placera det i fältet så att 3 eller fler identiska föremål står bredvid varandra! Om du har tjänat tillräckligt med poäng kan du gå vidare! Efter varje nivå får du välja ett nytt klädesplagg till Ocean Princess!