back to home dude

O-Shaped Ninjas

O-Shaped Ninjas

Om O-Shaped Ninjas

Dra linjer med din mus för att så anfalla fienderna och slå på detta sätt ut alla ninjor! Med hur många hopp kan du skära itu dem allihopa eller knuffa ut dem ur nivån? Försök att på detta sätt spela ut alla 20 nivåer!