back to home dude

Number Place: Sudoku

Number Place: Sudoku

Om Number Place: Sudoku

Numbers Place är en online-version av det berömda Sudoku spelet! Placera siffrorna på rätt plats så att i alla rader hela tiden nummer 1 till 9 finns och se också till att alla nummer finns i varje ruta. Avancerade spelare kan också prova svårare pussel.