back to home dude

Nuke Defense

Nuke Defense

Om Nuke Defense

Se till att du stoppar fienden! Placera kanoner längs vägen och spring genom omgivningen medans du bombaderar din motståndare med olika anfall. Samla guld och andra föremål och se till att du lär dig nya actions för att bli starkare!