back to home dude

Nuclear Plant 2

Nuclear Plant 2

Om Nuclear Plant 2

Försök så länge som möjligt att överleva på den här planeten med många fientliga varelser! Skjut ihjäl alla monster och utför snabbt undersökningen när kusten är klar. Vartefter du får mer erfarenhet blir din personage bara starkare och starkare!