back to home dude

NT Creature 2

NT Creature 2

Om NT Creature 2

Kungen anfaller Atlantis! Hjälp monsterna i deras strid att rädda deras livsmiljö! Placera snabbt olika handlangare för att utplåna fienden och skydda tornen till varje pris!