back to home dude

Normal Cat

Normal Cat

Om Normal Cat

Denna katt vågar ta utmaningen! Han måste klara ett visst avstånd och många poäng. Om han dessutom samlar ihop bonusen och i tid får i sig föda, då kommer det säkert att lyckas.