back to home dude

No Landing Zone

No Landing Zone

Om No Landing Zone

Försök hålla dig kvar i luften så länge som möjligt. Undvik tunnlar och väggar. Ta pengar, ammunition och liv.