back to home dude

No Brakes

No Brakes

Om No Brakes

Det finns inga bromsar på denna tur, så håll dig fast och full rulle, för vi fortsätter! Denna tur går hela tiden snabbare och därför måste du hela tiden justera styrningen. Kommer detta att fungera?