back to home dude

Nitro Ski

Nitro Ski

Om Nitro Ski

Bana dig en väg genom de olika nivåerna på dina skidor! Samla mynt och utför saltos för att tjäna mer pengar. Med de pengarna kan du sedan köpa nya utrustningar och personager!