back to home dude

Ninja Training Worlds

Ninja Training Worlds

Om Ninja Training Worlds

Lyckas du att slutföra ninjaträningen? Bana dig en väg genom de 10 utmanande nivåerna och ta upp striden mot talrika varelser. Utplåna allihopa, samla alla mynt och se till att du inte blir träffad för den perfekta poängen!