back to home dude

Ninja Time Trial

Ninja Time Trial

Om Ninja Time Trial

Du är en Ninja och du måste hela tiden klättra högre. Använd din lina för att komma från plattform till plattform.