back to home dude

Ninja Stealth 1

Ninja Stealth 1

Om Ninja Stealth 1

ccccAnvänd dina ninja färdigheter att så tyst som möjligt förflytta dig genom byggnaderna och att stjäla rullarna i det här plattformspelet. Se till att du inte blir träffad av vakterna!