back to home dude

Ninja Miner 2

Ninja Miner 2

Om Ninja Miner 2

Hitta en väg genom gruvorna och försök att samla så många stjärnor som möjligt innan du går till utgången. Ibland måste du först samla föremål som yxor för att bryta igenom den spärrade vägen.