back to home dude

Ninja Cat

Ninja Cat

Om Ninja Cat

Ninja Cat måste besegra hans fiender. Undvik yxorna, och hoppa och attackera som en riktig ninja.