back to home dude

Ninja Aspiration

Ninja Aspiration

Om Ninja Aspiration

En ninjaelev måste fortfarande lära sig mycket och det ska du hjälpa honom med. De tre stjärnorna behöver han för att klara nivån. Se till att han flyger i rätt riktning och med den rätta hastigheten. Han får flyga så ofta han vill, om han bara till slut kommer till dörren. Vill du hjälpa honom?