back to home dude

Ninja Arcade

Ninja Arcade

Om Ninja Arcade

Den här motiverade ninjan kan undvika alla objekt om han vill. Klicka vänster och höger på skärmen, för att låta ninjan anfalla. Se till att du inte rör något, annars måste du börja om på nytt igen. Kan du få den högsta poängen?