back to home dude

Newspaper Boy Saga

Newspaper Boy Saga

Om Newspaper Boy Saga

Hjälp den här tidningspojken att ödelägga staden! Kasta sönder alla rutor med dina tidningar för att så spränga alla hus. Kan du tjäna tillräckligt med pengar för att sedan köpa alla tillägg?