back to home dude

New Yankee: Arthur's Court 1

New Yankee: Arthur's Court 1

Om New Yankee: Arthur's Court 1

Det är din uppggift att samla råmaterial så att du kan bygga hus. Bygg så en by och se till att invånarna är nöjda och inte är hungriga.