back to home dude

Neuron

Neuron

Om Neuron

Du är nervceller kopplaren. Ser du vägarna som går överallt? Du måste överallt koppla ihop dem med varandra. När vägen är blå, är de ihopkopplade.