back to home dude

Necrorun: Outskirts

Necrorun: Outskirts

Om Necrorun: Outskirts

Ta rollen som Döden och hoppa upp på din trogna häst för att trotsa de många landskapen. Hoppa över hinder och elimenera alla fiender med ditt vapen! Vartefter du kommer vidare i spelet kommer du att spela nya krafter fria!