back to home dude

Necropolis Defence

Necropolis Defence

Om Necropolis Defence

Försvara ditt land mot de inkräktande mänskliga trupperna. Välj de rätta trollformlarna och sätt in dina egna odödliga trupper på ett smart sätt i fältet. Låt de levande fjäskarna se vad de döda kan göra!