back to home dude

Necronator 2

Necronator 2

Om Necronator 2

Försvara dina fina stad. Låt inte fienden tränga in. Stoppa anfallen så snabbt som möjligt och samla guldmynten.