back to home dude

Naruto Ninja World Storm 1

Naruto Ninja World Storm 1

Om Naruto Ninja World Storm 1

Konoha är i uppståndelse. Alla är redo. Den nya ninja turneringen ska börja igen. Vilken kämpe kommer du att välja? Vilka stridstekniker kommer du att använda? Vi vet inte det. Du måste visa det.