back to home dude

Naruto: Ninja Combat

Naruto: Ninja Combat

Om Naruto: Ninja Combat

Du hänger i en fallskärm och på vägen ner blir du attackerad från alla håll. Försvara dig själv och skjut ner fienden snabbt.