back to home dude

Naruto: Battle Grounds

Naruto: Battle Grounds

Om Naruto: Battle Grounds

Ta rollen som Naruto och ta upp striden mot ändlösa fiender! Använd dig av olika anfall och tekniker för att utplåna alla i din väg. Kan du föra varje mission till ett gott slut?