back to home dude

Mystery Hunter

Mystery Hunter

Om Mystery Hunter

Leta igenom den förlorade gravarna av Hammunaptra, var ändlösa skatter ligger gömda! Försök att hitta föremålen i varje rum som passar i de tomma figurerna i boken! Använd dig av din utrustning och ge aldrig upp!