back to home dude

My Tiger

My Tiger

Om My Tiger

Det är dags att sköta om din egen tiger! Ge den ett namn och börja sedan! Ge honom flaskan, väg honom på en våg eller spela en låt för honom på pianot!