back to home dude

My Kingdom for the Princess 2

My Kingdom for the Princess 2

Om My Kingdom for the Princess 2

Du måste bygga om slottet innan det blir kväll. Samla råmaterial för att ta bort hinder och se till att du även äter i tid.