back to home dude

My Kingdom for the Princess 1

My Kingdom for the Princess 1

Om My Kingdom for the Princess 1

Riket har drabbas av en tornado. Vägarna ligger öppna och byggnader är förstörda. Försök att bygga upp allt igen för att så erövra prinsessans hjärta.