back to home dude

Mutilate-a-Doll 2 HD

Mutilate-a-Doll 2 HD

Om Mutilate-a-Doll 2 HD

Hur mycket klarar en trasdocka av? Det kan du testa nu! Ge dig på honom och använd allt för att slå sönder honom. Så småningom kommer han att duka under och vet du vad du kan och inte kan göra med en trasdocka. Vad väntar du på? Starta experimentet!