back to home dude

Mutilate-a-Doll 2

Mutilate-a-Doll 2

Om Mutilate-a-Doll 2

Låt olika dockor synas och ha sedan sönder dem totalt! Använd de många föremålen, såsom magneter, bomber och svärd och se till att varje docka till slut består av 1000 bitar!