back to home dude

Mutilate-a-Doll 1

Mutilate-a-Doll 1

Om Mutilate-a-Doll 1

Kreera din egen docka och skicka den på äventyr. I det här spelet betyder det: skicka alla möjliga slags farliga föremål mot den. Dessa kommer att försöka döda dockan och låt det precis vara meningen!