back to home dude

Mutant Selection

Mutant Selection

Om Mutant Selection

Detta är urvalet av mutanter. Här arbetar rymdvarelser dag och natt för att testa olika djur. Varför? För att hitta det ultimata mordvapnet . Du är en sådan försöksperson . Du är ett sådant mordvapen . Kanske har du en chans att fly här.