back to home dude

Mustached Driller

Mustached Driller

Om Mustached Driller

Dyk med din mustasch under jorden och gräv efter stenkol och andra skatter! Gå sedan till affären för att köpa ny utrustning eller dyk in i caféet för att ladda upp din energi!