back to home dude

Mustache Time

Mustache Time

Om Mustache Time

Dessa mustascher kan behöva lite hjälp! Placera balkarna och se till att mustascherna inte går sönder. Kan du placera balkarna så att alla är säkra? Om inte allt vill lyckas, måste du kanske låta en mustasch stå kvar.