back to home dude

Must Escape the Farm

Must Escape the Farm

Om Must Escape the Farm

Du vill fly från dina morföräldrars bondgård. Tyvärr har du ingen nyckel och har du glömt var du har lagt den. Genom att lösa de olika uppdragen och utföra sysslor, kommer du att få nyckeln och kan du fly.