back to home dude

Musikal Kamp

Musikal Kamp

Om Musikal Kamp

Du blir ständigt attackerad av musiknoter. Skjut ner dem genom att klicka på den rätta pianotangenten i tid. Det är en hel del, så koncentrera dig ordentligt! Vid en viss punkt försvinner bokstäverna och då måste du själv hitta det. Om du håller ner knappen längre, då blir skottet starkare. Vissa noter är fnämligen starkare!