back to home dude

Mushroom Showdown

Mushroom Showdown

Om Mushroom Showdown

Besegra de giftiga svamparna genom att kasta ekollon på dem. Försök under tiden att samla så många kristaller som möjligt.